Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar 22 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31134 Ticaret Bakanlığından: Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine..

 

22.05/26.05.2020 Tarihleri Arası Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Kimler Muaf

22.05/26.05.2020 Tarihleri Arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması İçişleri Bakanlığından; Bakanlığımız tarafından, 81 İl Valiliğine gönderilen Sokağa Çıkma Kı…

 

Uzayan Beyanname Verme Sürelerine İlişkin Hatırlatmalar

Uzayan Beyanname Verme Sürelerine İlişkin Hatırlatmalar 1- 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca serbest meslek kazancı elde edenlerden a) 1 Şubat… 

 

Vergi Levhasını Yazdırmayı Unutmayınız!

Vergi Levhasını Yazdırmayı Unutmayınız! Vergi Levhası Yazdırma Süresi 1 Haziran 2020 Günü Sona Eriyor! ÖZET: Mükelleflerin internet vergi dairesinden… 

 

2019 Net Dönem Karı Dağıtımının Usul ve Esasları

2019 Net Dönem Karı Dağıtımının Usul ve Esasları Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’e kadarının… 

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

TTK Geçici 13 üncü Madde Uygulaması 17 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31130 Ticaret Bakanlığından: 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13… 

 

Meslek Mensupları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf

Meslek Mensupları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Sayı : 2020/ Konu : Sokağa çıkma yasağı YMM VE SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARI’NA T.C. İçişleri Bakanlığının…

 

BOBİ FRS’nin İlk Geçiş Yılına İlişkin Uygulama Sonuçları

BOBİ FRS’nin İlk Geçiş Yılına İlişkin Uygulama Sonuçları Bilindiği üzere, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlam