Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Başladı

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Uygulaması ÖZET: 1- 01/07/2020 tarihinden itibaren; − Kamu Kurum… 

 

2020 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) İdari Para Cezaları (İPC)

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %22,58) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince uygulanacak idari para cez…

 

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2752)

11 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31182 Karar Sayısı: 2752 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere,…

 

2020 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge

2020 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel…

 

2020/2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2020/2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı  T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Verg…

 

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31180 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekl…

 

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği

09 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31180 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli…

 

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31180 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketic…