Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kâr Payı Avansı Dağıtımı 19/01/2022 18 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31723  (Mükerrer) Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 –/8/2012 tarihli ve 283…

 

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5124)

2022 Kamuda Çalışan İşçilere Verilecek İlave Tediye 19 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31724 Karar Sayısı: 5124 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayıl…

 

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5126)

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik (Karar Sayısı: 5126) 19 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31724 Karar Sayısı: 5126 Ekli “Kamu Haznedarl…

 

YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Sirküleri /2

YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Sirküleri /2 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 40) 18 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31723 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başka…

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 73) (Döner Sermaye İşlemleri)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 73) (Döner Sermaye İşlemleri) 18 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31723 Hazine ve Maliye Bakanlı… 

 

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik Haberleşme Sektörü Tüketici Hakları 18/01/2022 18 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31723 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: MA…

 

Prime Esas Kazanç Miktarları ve Açıklamalar

Prime Esas Kazanç Miktarları ve Açıklamalar Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Sigorta Primine..