2020 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2020 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ÖNSÖZ Mesleki gelişimimizin dayanağını oluşturan sürekli mesleki eğitim temel önceliğimiz olmaya devam…

 

2021 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

2021 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 03 Mart 2021 Tarihli Re…

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Muhasebat Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 03 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31412 Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklikle İhracat Bedelleri Üzerine Gelişmeler

TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar İhracat Bedelleri ÖNSÖZ Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızı…

 

Denetim Kuruluşlarınca Yapılacak Yıllık Harç Ödemelerine İlişkin Duyuru

Denetim Kuruluşlarınca Yapılacak Yıllık Harç Ödemelerine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, Kurumumuzca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının,…

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Verirken Yararlanılabilecek Rehber ve Broşürler

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Verirken Yararlanılabilecek Rehber ve Broşürler 2020 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2…

 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/13)

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler 2021/13 01 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31410 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MAD..

 

Vergi Takvimi Mart 2021

Vergi Takvimi Mart 2021 Mart 2021 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar 01/02/2021 01/03/2021 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece T…