Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin Duyuru

Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin Duyuru Ocak/2021 döneminden itibaren Banka Muameleleri Vergisi ve Sigo… 

 

Yerli ve Yabancı Film Gösterimi Yapan Sinema İşletmeleri Hakkında Duyuru

Yerli ve Yabancı Film Gösterimi Yapan Sinema İşletmeleri Hakkında Duyuru Bilindiği üzere; 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana…

 

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması 03/10/2020 03 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31263 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 2/3/2019… 

 

Covid-19 Mücbir Sebep Takvimi

Covid-19 Mücbir Sebep Takvimi 518 No’lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep halinde sayılan mükelleflerin ertelenen vergi ödevlerine ilişkin özet ta… 

 

Kişisel Verileri İşleyen Gerçek ve Tüzel Kişilerin Veri Sorumluları Hakkında Duyuru

Kişisel Verileri İşleyen Gerçek ve Tüzel Kişilerin Veri Sorumluları SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU Bilindiği üzere 6698 sayılı Kiş…

 

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.a) 02 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31262 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 3/1/2014 tarihli ve 28871 sa…

 

Kooperatif Genel Kurullarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

Kooperatif Genel Kurullarının Ertelenmesi Malumları olduğu üzere, 17.04.2020 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) be…

 

2020 Yılı Sigortalı Başına İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı

2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı 2020 Yılında Sigortalı Başına Aylık 41,20 TL. veya 47,09 TL. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek…