GİB Duyuru – e-Belge Uygulamalarından GİB Portal Yöntemi İle Yararlanan Mükellefler

e-Belge Uygulamalarından GİB Portal Yöntemi İle Yararlanan Mükelleflerimizin Dikkatine Bilindiği üzere; e-Belge uygulamaları kapsamında kağıt belge dü…

 

Değerli Konut Vergisi Uygulaması Başlıyor!

Değerli Konut Vergisi Uygulaması Başlıyor Değerli Konut Vergisi Uygulaması 1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor! ÖZET: 2020 yılında Türkiye sınırl…

 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/19)

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler (Sayı: 2020/19) 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31351 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas…

 

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/18)

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler (Sayı: 2020/18) 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31351 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE…

 

2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31351 Adalet Bakanlığından: Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1)… 

 

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3348)

6772 Sayılı Kanun 2021 İlave Tediye 3348 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31351 Karar Sayısı: 3348 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun k…

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

2021 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları (2021/1) 30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31350 (Mükerrer) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 9/8/19..

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu 2021 Bilanço Usulü Esasından, İşletme Hesabı Esasına Geçiş

Defter Beyan Sistemi Duyurusu 2021 Bilanço Usulü Esasından İşletme Hesabı Esasına Geçiş 01.01.2021 tarihinden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre gö…