Yeni Vergi Takvimi – Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim ve Yükleme Süreleri

Yeni Vergi Takvimi Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim ve Yükleme Süreleri ÖZET Coronavirüs salgını dolayısıyla Ge… 

 

SGK Genelgesi 2020/10 – Asgari Ücret Desteği

SGK Genelgesi 2020/10 – Asgari Ücret Desteği TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010.06.01-E….

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 399)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 399) 22 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31107 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,… 

 

Ticaret Bakanlığı Açıklamaları – 7244 Sayılı Kanunla Getirilen Önemli Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı Açıklamaları 7244 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımı 30/09/2020 Tarihine Kadar %25 ile Sı…

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 128 – e-Defter Oluşturma ve İmzalanma Süresi Uzatıldı

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 128 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi i… 

 

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60)

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik (Kararname No: 60) 18 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31103 BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE…

 

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazların TFRS 16 Kiralamalar Kapsamında Muhasebeleştirilmesi

TFRS 16 Kiralamalar ve COVID-19 COVID-19’la ilgili olarak kira ödemelerinde tanınan imtiyazların TFRS 16 Kiralamalar kapsamında muhasebeleştirilmesi U…

 

VUK Sirküleri/127 – Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri

VUK Sirküleri/127 – Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUN…